Syndróm poruchy pozornosti s hyperaktivitou

Titulná stránka Aminokyselinová liečba Syndróm poruchy pozornosti s hyperaktivitou


ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ‒ Syndróm poruchy pozornosti s hyperaktivitou, hyperkinetická porucha

ADHD je porucha vývoja nervového systému, ktorá sa prejavuje rôzne vyjadrenou poruchou pozornosti (nepozornosťou), hyperaktivitou a impulzivitou, ktoré sú však neadekvátne veku. Kým u malého dieťaťa je normálne, že pozornosť dlhšie neudrží, u väčšieho dieťaťa, ktoré chodí do školy, sa predpokladá, že bude pozorne sledovať vyučovanie.

ADHD syndróm je často sprevádzaný ďalšími ochoreniami, ako je epilepsia alebo spomalenie mentálneho vývoja a reči. V ľahších prípadoch tak nie je ľahké rozlíšiť deti s ADHD od tých, ktoré sú iba veľmi aktívne, majú záujem o všetko okolo seba, avšak netrpia poruchou vývoja nervového systému. 

Dieťa s ADHD nezmyselne tára, je hlučné, pri rozhovore nepočúva, nesleduje inštrukcie, je roztržité, stráca veci, je zábudlivé, neustále vyrušuje a prerušuje ostatných. Je nepokojné, neustále sa vrtí na stoličke, nedokáže čakať, kým naňho pri hre príde rad, vykrikuje. 

ADHD môže byť zistené u dieťaťa, ktoré navštevuje materskú škôlku. Deti sú divoké, majú záchvaty zlosti, sú nezvládnuteľné. ADHD sa často zistí až po nástupe do školy, keď z dôvodu hyperaktivity deti zaostávajú v porovnaní so svojimi vrstovníkmi. A niektoré deti až do takej miery, že musia navštevovať špeciálne školy. Podľa našich skúseností aminokyselinové preparáty prinášajú zreteľné zmeny už v prvom mesiaci podávania. U dieťaťa sa zmierňuje hyperaktivita, viac sa sústredí, dlhšie udrží pozornosť pri hre či pri vyučovaní. V škôlke sa hrá s ostatnými, pozorne si prezerá obrázkové knižky, maľuje si, nevykrikuje a neprerušuje. Je lepšie zvládnuteľné, nemá záchvaty zlosti. Naše skúsenosti ukazujú, že ak sa aminokyselinové komplexy podávajú deťom od materskej škôlky, sú schopné úspešne navštevovať normálnu školu a mať dobré výsledky. Podávanie aminokyselín u detí školského veku pomáha deťom zvládať výučbu porovnateľne s deťmi bez syndrómu ADHD, a tak predísť ich vylúčeniu zo štandardnej školy a umiestneniu do špeciálnej školy.

Výhodou podávania aminokyselín u detí s ADHD je, že nielenže zvyšujú pozornosť a zmierňujú hyperaktivitu, ale zároveň zlepšujú mentálny vývoj a vývoj reč. Aj odborníci, ktorí s dieťaťom pracujú, ako psychológovia a logopédi, s nadšením zisťujú, že je možné s dieťaťom konečne nadviazať potrebný kontakt a spoluprácu. 

O ADHD
ADHD je neurovývojová porucha, ktorá sa môže vyskytovať a prejavovať v ktoromkoľvek roku života dieťaťa. Táto porucha zhruba v polovici prípadov vymizne okolo dvanásteho roku veku, ale až v polovici prípadov pretrváva do dospelosti. Pre tento syndróm existovalo a existuje mnoho výrazov – porucha pozornosti, hyperkinetický syndróm, ľahká mozgová dysfunkcia, infantilný psychosyndróm, hyperkinetická porucha alebo syndróm poruchy pozornosti.

Výskyt ADHD sa odhaduje u zhruba 5 až 20 % detí (viac, ak zahrnieme aj poruchy pozornosti s minimálne vyjadrenou poruchou impulzivity a hyperaktivitou), je častejší u chlapcov než u dievčat. Práve dievčatá trpia častejšie prevažujúcou poruchou pozornosti a nemusí byť identifikovaná ako ADHD.

Prečo sú výskyt a prejavy u dievčat a chlapcov odlišné, nie je presne známe, uvažuje sa o genetických a hormonálnych vplyvoch. Medzi uvažované príčiny ADHD patrí genetický vplyv (u najbližších príbuzných je výskyt až päťkrát častejší), hypoxické poškodenie mozgu pred a počas pôrodu, vplyv môže mať aj, ak matka v tehotenstve fajčí. 

Aminokyseliny vďaka regulačnému vplyvu v mnohých procesoch na bunkovej a tkanivovej úrovni pomáhajú harmonizovať excitačné a inhibičné procesy v neurónoch, ktoré sú pri ADHD narušené. Tak dokážu ovplyvniť – znížiť hyperaktivitu. Zároveň majú mierny stimulačný efekt a týmto mechanizmom zvyšujú pozornosť. Dieťa je tak vďaka aminokyselinám pokojnejšie a zároveň pozornejšie. 

Liečba ADHD si vyžaduje komplexný prístup, spoluprácu rodičov s učiteľmi, psychológmi, neurológmi a psychiatrami. Deťom sa stanoví špeciálny režim, ktorý pomáha zvládať školské vyučovanie, rodičia sa učia byť tolerantní a na dieťa správne reagovať. 

V liečbe ADHD, najmä u detí s ďalšími sprievodnými ochoreniami, ako je epilepsia a depresia, má svoje miesto aj farmakoterapia. V liečbe sa využívajú psychostimulanciá, antidepresíva, antipsychotiká a neuroleptiká. Liečba je často sprevádzaná nežiaducimi účinkami, ktoré liečbu limitujú. Príkladom môže byť často používaný metylfenidát sodný (Ritalin, Concerta), keď liečbu sprevádzajú nežiaduce účinky, ako nespavosť, bolesti brucha a hlavy. 
 

5/ 5
(5 voites)Online konzultace
 • 13:00 - 13:30 Objednanie
 • 13:30 - 14:00 Objednanie
 • 14:30 - 15:00 Objednanie
 • 16:00 - 16:30 Objednanie
 • 16:30 - 17:00 Objednanie
 • 14:00 - 14:30 Objednanie
 • 14:30 - 15:00 Objednanie
 • Vyhradiť termín:
  • Slovensko
   Bratislava

   Loft Hotel Bratislava

   ul. Štefánikova 4, 811 05 Bratislava
   15
   Október
   Objednanie(6)
   • 10:30 - 11:15 Objednanie
   • 11:15 - 12:00 Objednanie
   • 12:00 - 12:45 Objednanie
   • 12:45 - 13:30 Objednanie
   • 13:30 - 14:15 Objednanie
   • 14:15 - 15:00 Objednanie
  • Česká Republika
   Praha

   ul. Kořenského 1045/9

   3 patro, výtah
   19
   August
   Objednanie(2)
   • 14:15 - 15:00 Objednanie
   • 15:00 - 15:45 Objednanie
  Tel: +420 778 071 578