Cievne mozgové príhody a traumy hlavy

Titulná stránka Aminokyselinová liečba Cievne mozgové príhody a traumy hlavy


Cievne mozgové príhody a traumy hlavy ‒ účinnosť aminokyselín

U tejto širokej skupiny chorých s rôznou neurologickou symptomatikou možno dosiahnuť výborné výsledky najmä pri včasnom podaní po inzulte. Pozitívne zmeny sa pozorujú v 80 % prípadov podľa časového intervalu od inzultu. Podľa aktuálneho stavu možno pozorovať zníženie alebo elimináciu spasticity a rigidity, zväčšenie rozsahu pohybu v kĺboch, pozitívny vplyv na schopnosť reči až do jej plného obnovenia.

U pacientov so starším postihnutím po CMP alebo traume (od polroku do niekoľkých rokov) môže podávanie aminokyselinových preparátov mať tiež veľmi pozitívny vplyv. Napríklad pri irreverzibilných kontraktúrach v oblasti lakťa alebo zápästia dochádza k zmierneniu bolestivého syndrómu.

Princíp pôsobenia aminokyselín je odlišný od klasickej liečby týchto stavov (napríklad nootropiky). Pôsobí priamo v poškodenom tkanive rôznymi mechanizmami – neuróny vytvárajú nové synapsy alebo sa prebúdzajú „spiace bunky“ – dochádza tak k čiastočnej alebo úplnej regenerácii stratenej funkcie.

Aminokyselinové preparáty dovoľujú pôsobiť priamo na biochemické mechanizmy nervových buniek, chorým sa tak otvára nová perspektíva pri liečení stavov po cievnych mozgových príhodách.
 

0/ 5
(0 voites)Online konzultace
 • 13:00 - 13:30 Objednanie
 • 13:30 - 14:00 Objednanie
 • 14:30 - 15:00 Objednanie
 • 16:00 - 16:30 Objednanie
 • 16:30 - 17:00 Objednanie
 • 14:00 - 14:30 Objednanie
 • 14:30 - 15:00 Objednanie
 • Vyhradiť termín:
  • Slovensko
   Bratislava

   Loft Hotel Bratislava

   ul. Štefánikova 4, 811 05 Bratislava
   15
   Október
   Objednanie(6)
   • 10:30 - 11:15 Objednanie
   • 11:15 - 12:00 Objednanie
   • 12:00 - 12:45 Objednanie
   • 12:45 - 13:30 Objednanie
   • 13:30 - 14:15 Objednanie
   • 14:15 - 15:00 Objednanie
  • Česká Republika
   Praha

   ul. Kořenského 1045/9

   3 patro, výtah
   19
   August
   Objednanie(2)
   • 14:15 - 15:00 Objednanie
   • 15:00 - 15:45 Objednanie
  Tel: +420 778 071 578