Naďa


01 Jan 2020 Späť

Naďa

4.5 roka
Syndróm poruchy pozornosti s hyperaktivitou

Naďa má 4,5 roka, trpí mikrocefáliou, spomalením vývoja, ADHD a je celkovo hyperaktívna. Aminokyseliny užíva šesť mesiacov a rodičia sú nadšení. Vraj teraz je Naďa úplne iné dieťa; je pozornejšia a pokojnejšia, nadväzuje očný kontakt, rozumie viacerým slovám a počúva mamičkine pokyny.