Jakub


01 Jan 2020 Späť

Jakub

2 roky
Detská mozgová obrna (DMO)

Jakub má v súčasnosti 2 roky, je to veľmi pokojný, dobrý a šikovný chlapec, ktorý sa živo zaujíma o všetko, čo ho obklopuje. Keď k nám Jakub s mamičkou prvýkrát prišiel, mal štrnásť mesiacov a bol vývojovo spomalený. Nesedel, neotáčal sa, neplazil sa a nechodil, mal jasne vyjadrenú ľavostrannú hemiparézu. Jakubova diagnóza detská mozgová obrna so spomalením motorického vývoja a s hemiparézou vľavo bola stanovená v šiestich mesiacoch, keď sa prvýkrát dostal k špecializovanému neurológovi.